Učinite – da se svaki broj gesta računa!

Učinite – da se svaki broj gesta računa!

Često opažamo razlike u komunikaciji kod pojedinaca. No, danas imamo moć da odaberemo način na koji ćemo izraziti svoj stav i prema kome. Razumite dubinu davanja i primanja!

Udruženje za borbu protiv narkomanije i bolesti zavisnosti, „Preobraženje“, predvođeno Božidarom Dragutinovićem, ima svoju bazu u Krupnju. Međutim, njegovi članovi su posvećeni borbi protiv zavisnosti te često učestvuju kao predavači na tribinama širom zemlje.

Mi smo posvećeni socijalnoj rehabilitaciji i resocijalizaciji naših štićenika. Naš cilj je pomoći im da prevaziđu izazove zavisnosti i društveno neprihvatljivog ponašanja. Težimo promociji vrednosti utemeljenih u ustavu Udruženja, pružajući podršku starijima, siromašnima i osobama s posebnim potrebama. Naša vizija je kreiranje okruženja koje podstiče njihovu integraciju u društvo, promovisanje ljudskih i manjinskih prava, zaštita okoline i poboljšanje kvaliteta života svih građana.

Iako Zajednica „Preobraženje“ ne naplaćuje svoje usluge štićenicima, mnoge porodice čine napore da finansijski podrže svoje članove. Zavisimo od donacija i pomoći od različitih kompanija i pojedinaca koji žele da podrže naš rad.

Zato pozivamo sve vas da pružite ruku pomoći kako bismo očuvali vitalnost naše zajednice i nastavili da pomažemo onima kojima je podrška neophodna.

Detaljne informacije o donaciji

ZA SVA VAŠA PITANJA POZOVITE 064 35 63 220