Učinite – da se svaki broj gesta računa!

Učinite – da se svaki broj gesta računa!

Često primećujemo nesklad u izražavanju kod drugih osoba. Zato krenimo ovaj dan od jednog gesta koji možemo koristiti na više načina,na Nama je da odaberemo kako i kome.  Prepoznajte značaj davanja i primanja!

Udruženje za borbu protiv narkomanije i bolesti zavisnosti ‚“Preobraženje“ na čijem čelu se nalazi Božidar Dragutinović deluje u Krupnju. Međutim članovi su veoma aktivni u radu na suzbijanju bolesti zavisnosti pa su veoma česti gosti na tribinama posvećenim suzbijanju narkomanije i drugih bolesti zavisnosti u celoj zemlji.

Naša misija je socijalna rehabilitacija i resocijalizacija svih štićenika, pomoć pri odvikavanju od problema zavisnosti i socijalno devijantnog ponašanja, promovisanje sistema vrednosti zasnovanih u ustavu Udruženja, pružanje pomoći starima, siromašnima i osobama sa posebnim potrebama kao i stvaranje društvenih uslova za njihovo socijalno integrisanje u društvo, promocija i afirmacija ljudskih i manjinskih prava, zaštita životne sredine i stvaranje uslova za poboljšanje kvaliteta života.

Zajednica „Preobraženje“ ne naplaćuje boravak štićenicima, pa pojedine porodice pomažu novčano boravak svojih članova, zavisnika, koliko mogu, ali se uglavnom izdržavaju od svog rada i pomoći nekih kompanija i pojedinaca koji dobrovoljno podpomažu ovu zajednicu.

Zbog toga je potrebna pomoć svih Vas kako bi mogli da održimo ovu zajednicu aktivnu i pomognemo ljudima kojima je pomoć neophodna.

Detaljne informacije o donaciji