Centar za Kulturu Valjevo: Tribina posvećena prevenciji od bolesti zavisnosti

Centar za Kulturu Valjevo: Tribina posvećena prevenciji od bolesti zavisnosti

Centar za Kulturu Valjevo: 13. oktobra, 2019 godine održana je tribina u holu Valjevskog Doma Kulture posvećena prevenciji kod bolesti zavisnosti.

Udruženje Građana „Preobraženje“ je 13. oktobra, 2019 godine održalo tribinu u holu Valjevskog Doma Kulture. Ovu tribinu je organizovala Kancelarija za mlade opštine Valjevo u želji da približi probleme zavisnosti mladima i zamke u koje mladi mogu da uđu. Tribina je bila posvećena prevenciji kod bolesti zavisnosti. Tribinu je vodio Božidar Dragutinović. I ako je bilo mnogo zainteresovanih, samo jedan deo mladih se pojavio na ovoj tribini što može predstaviti ozbiljan problem ako se ljudi ne informišu dovoljno a imaju mogućnost ulaska u neke od problema zavisnosti ili su već u tom problemu.

Od izuzetne je važnosti da mladi (ali i roditelji/zakonski staratelji) imaju svest o ovim problemima i zamkama u koje se mladi mogu uplesti i ovaj problem se mora u korenu seći pre nego dođe do potrebe lečenja. Veoma je opasno zapustiti ovaj problem u ranom stadijumu jer ishod u najvećem slučaju može biti fatalan kako po zavisnika tako i po njegvou okolinu.

Nadamo se da će sledeće tribine biti bolje posećene i da će se ljudima probuditi socijalna i moralna svest o ovim problemima i sprečavati ih u korenu.

Molimo Vas, pomozite da naše udruženje otvori svest što više ljudi i spreče ovu zaraznu bolest zavisnosti i pomogne onima od kojih su mnogi digli ruke.

U koliko želite, možete dati i neku skromnu donaciju za hranu našim štićenicima.