Naučne studije

Zloupotreba Osveživača Vazduha: Opasnosti i Rizici

Nažalost, zloupotreba kućnih proizvoda, uključujući osveživače vazduha, postala je uobičajeni način za postizanje alternativnih stanja svesti. Osveživači vazduha mogu sadržati hemikalije kao što su butan, propan, i nitrus oksid, koji mogu izazvati euforiju kada se udišu. Ova praksa je izuzetno rizična i može dovesti do ozbiljnih i dugoročnih posledica po zdravlje. Zloupotreba Osveživača Vazduha Zloupotreba […]

Šapti ekrana: Kako pornografija oblikuje našu intimnost

Posmatrajući način na koji se društvo menja i prilagođava novim tehnološkim dostignućima, uočavamo mnoge prednosti. Međutim, s druge strane, ovi isti tehnološki alati otvorili su vrata i nekim izazovima s kojima se savremeno društvo tek uči nositi. Jedan od ovih izazova je i pristup, te preterana konzumacija pornografskih sadržaja. U poslednjim decenijama, sa ubrzanom digitalizacijom […]

Zavisnost: Odgovornost društva i ukućana

Bolesti zavisnosti predstavljaju ozbiljan globalni zdravstveni problem koji zahvata milione ljudi širom sveta. Ova oboljenja, kao što su zavisnost od alkohola, droga, kockanja, interneta, igara na sreću i drugih supstanci ili aktivnosti, imaju ozbiljne posledice po mentalno, fizičko i socijalno zdravlje pojedinca. Pitanje odgovornosti u vezi s razvojem ovih bolesti složeno je, jer ne može […]

Kriza usled zavisnosti od interneta i igrica kod dece

U poslednjim decenijama, svet je postao sve povezaniji zahvaljujući internetu, dok su video igre postale popularnija forma zabave za decu svih uzrasta. Međutim, ova sveprisutna povezanost sa digitalnim svetom donosi sa sobom i svoje izazove. Zavisnost od interneta i video igara postaje sve prisutnija u savremenom društvu, posebno kod mlađe populacije. Prekomerna upotreba ovih tehnologija […]

Štetni uticaji zavisnosti dece od socijalnih mreža

U današnjem digitalnom dobu, deca su sve više izložena socijalnim mrežama. Ovi virtuelni prostori pružaju brojne mogućnosti za komunikaciju, zabavu i povezivanje sa vršnjacima širom sveta. Međutim, postoji ozbiljan problem koji se javlja kada deca postanu zavisna od socijalnih mreža. Zavisnost od socijalnih mreža može imati štetne posledice na mentalno, emocionalno i socijalno blagostanje dece. […]

Štetni uticaji na aktivne i pasivne pušače

Cigarete su jedan od najčešćih oblika zloupotrebe nikotina, koji može dovesti do zavisnosti. Pušenje može imati negativne posledice za zdravlje aktivnih i pasivnih pušača. Aktivni pušači su oni koji svakodnevno puše, dok su pasivni oni koji udisaju dim iz okoline. Pušenje može dovesti do raznih zdravstvenih problema, uključujući: rak pluća, bolesti srca i krvnih sudova, […]