Kompjuterske igre

Kompjuterske igre i degradacija ljudske ličnosti

Kompjuterske igre su sveprisutni deo naše kulture i nešto više od pukog načina zabave. Pojedini igrači smatraju ovakve igre mnogo privlačnijim od drugih oblika kulture i zabave. No, kakav uticaj igre imaju na nas kao pojedince i na društvo u celini? Postoji mišljenje koje tvrdi da kompjuterske igre mogu dovesti do degradacije ljudske ličnosti. Virtuelni […]

Kriza usled zavisnosti od interneta i igrica kod dece

U poslednjim decenijama, svet je postao sve povezaniji zahvaljujući internetu, dok su video igre postale popularnija forma zabave za decu svih uzrasta. Međutim, ova sveprisutna povezanost sa digitalnim svetom donosi sa sobom i svoje izazove. Zavisnost od interneta i video igara postaje sve prisutnija u savremenom društvu, posebno kod mlađe populacije. Prekomerna upotreba ovih tehnologija […]