Droga

Zloupotreba Osveživača Vazduha: Opasnosti i Rizici

Nažalost, zloupotreba kućnih proizvoda, uključujući osveživače vazduha, postala je uobičajeni način za postizanje alternativnih stanja svesti. Osveživači vazduha mogu sadržati hemikalije kao što su butan, propan, i nitrus oksid, koji mogu izazvati euforiju kada se udišu. Ova praksa je izuzetno rizična i može dovesti do ozbiljnih i dugoročnih posledica po zdravlje. Zloupotreba Osveživača Vazduha Zloupotreba […]

Nastavak života nakon lečenja od bolesti zavisnosti

Zavisnost od narkotika i drugih vidova zavisnosti je složen i ozbiljan problem sa dubokim uticajem na pojedince i društvo u celini. Lečenje i rehabilitacija su ključni koraci u prevazilaženju ovog izazova, ali stvarni test nastupa nakon završetka programa rehabilitacije. Osobe koje su se uspešno izborile sa zavisnošću suočavaju se sa novim izazovima i preprekama dok […]