Fentanil: „Zombi Droga“ koja preti Balkanu

Fentanil: „Zombi Droga“ koja preti Balkanu

Fentanil, poznat kao „Zombi droga“, izrazito je potentan i opasan sintetički opioid, 50 do 100 puta jači od morfina. U poslednje vreme, primetno je da se ova droga počela pojavljivati i u našem regionu. Pojavila se u Hrvatskoj, a postoji ozbiljna zabrinutost da bi mogla dospeti do Srbije i okolnih država u regionu, ako već i nije.

Pristupanje i dostupnost

Fentanil, nažalost, nalazi put do mladih na mnogo različitih načina, a njegova prisutnost i dostupnost stalno rastu. Crno tržište i ulični dileri su glavni izvori ovog moćnog opijata, gde se često maskira kao heroin ili se meša sa drugim drogama, što dramatično povećava rizik od predoziranja i ozbiljnih zdravstvenih komplikacija. Mladi, tražeći načine da dođu do euforičnih stanja, često nisu ni svesni da konzumiraju fentanil, dovodeći sebe u opasnost od smrtonosnih posledica.

Pored toga, razvoj interneta i online platformi dodatno olakšava pristup fentanilu. Na internetu se može naići na brojne ilegalne apoteke i prodavce koji nude fentanil pod različitim imenima i formama, omogućavajući tako anonimnu kupovinu. Dostupnost fentanila online povećava rizik da mladi dođu do ove droge, često ne znajući pravu prirodu i snagu supstance koju nabavljaju.

Osim ulične prodaje i interneta, postoji i bojazan da mladi mogu doći do fentanila preko poznatih osoba ili prijatelja koji su već upućeni u svet opojnih droga. Kroz socijalne mreže i društvene krugove, informacije o nabavci droga se brzo šire, a mladi su često pod pritiskom vršnjaka da eksperimentišu sa opasnim supstancama kao što je fentanil.

Efekti i posledice

Fentanil, zbog svoje izrazite potencije, izaziva seriju ozbiljnih i potencijalno fatalnih efekata i posledica. Uz osećaj intenzivne euforije koji izaziva, fentanil takođe vrlo brzo deluje na centralni nervni sistem, što može izazvati usporen ili nepravilan rad srca, vrtoglavicu i konfuziju. Respiratorni problemi su takođe česti i mogu biti fatalni, jer fentanil može usporiti ili čak zaustaviti disanje, vodeći do smrtonosnog predoziranja, koje je, usled snažnog dejstva droge, izuzetno visokog rizika.

Prekomerna upotreba fentanila može uzrokovati trajna oštećenja organa i mozga, a u nekim slučajevima, konzumacija ovog opijata može dovesti do ekstremnih fizičkih reakcija, uključujući opadanje mesa i truljenje tkiva. Ove posledice su rezultat smanjenog protoka krvi do ekstremiteta i kože, uz potencijalno delovanje nečistoća prisutnih u drogi.

Pored fizičkih posledica, mentalno zdravlje pojedinca takođe trpi, a upotreba fentanila može izazvati teške psihološke poremećaje poput depresije, anksioznosti, paranoje, te dugoročno uticati na kognitivne funkcije, memoriju i sposobnost učenja. Zavisnost od fentanila se brzo razvija i veoma je teško lečiti, a apstinencijalni sindrom koji prati prestanak upotrebe može biti izrazito bolan i dugotrajan.

Apel za javnost

Fentanil je jedan od najopasnijih droga na današnjem crnom tržištu. „Zombi droga“, kako je često nazivaju, ima katastrofalne posledice po zdravlje i živote mladih. Apelujemo na sve segmente društva, posebno obrazovne institucije, medicinske radnike, roditelje i zakonodavce, da preduzmu hitne korake u suzbijanju ove pošasti i zaštiti mladih.

Edukacija, prevencija, i razgovor o opasnostima koje droge nose su od suštinskog značaja kako bi se zaštitile mlade generacije od ovakvih fatalnih iskušenja. Važno je da se mladima pruži jasna informacija o rizicima i opasnostima, kao i da im se pruži podrška, razumevanje i pomoć u prevazilaženju izazova sa kojima se suočavaju.

Sve ove ozbiljne posledice fentanila ukazuju na potrebu za sveobuhvatnim informisanjem i edukacijom javnosti o razornim potencijalima ove droge.

Preventivne mere

Edukacija o rizicima i posledicama upotrebe fentanila ključna je u prevenciji. Roditelji, nastavnici, i medicinski radnici moraju biti informisani i obučeni da prepoznaju simptome zloupotrebe droga. Rad sa mladima kroz školske programe, zajednicu i porodicu ima vitalni značaj u smanjenju potražnje za ovim opasnim supstancama.

Osim edukacije, razvijanje zdravih životnih navika, pravilna komunikacija sa mladima o opasnostima droge, te pružanje podrške u slučaju emocionalnih i psihičkih problema, mogu doprineti smanjenju potražnje za fentanilom i drugim opojnim drogama.

Zaključak

Borba protiv fentanila i drugih opojnih droga zahteva sveobuhvatni i multidisciplinarni pristup. Od suštinskog je značaja podizanje svesti o opasnostima fentanila, promovisanje zdravih stilova života i razvoj strategija za prevenciju i lečenje zloupotrebe opojnih droga. Samo kroz udružene napore možemo uspeti u eliminaciji ovog smrtonosnog problem.

 

Udruženje građana za borbu protiv narkomanije i ostalih vidova zavisnosti “Preobraženje” je sa svrhom pružanja pomoći pri odvikavanju od bolesti zavisnosti i socijalnog devijantnog ponašanja.

Ukoliko tražite pomoć za sebe ili nekog vašeg bližnjeg, možete nas kontaktirati svakim radnim danom od 09-18 časova na telefone:
+381 64 356 322 0
+381 60 010 641 9

 

ZA SVA VAŠA PITANJA POZOVITE 064 35 63 220