O nama

O nama

Unazad  godina na razne načine bavimo se problemom svih vidova zavisnosti sa glavnom delatnošću borba protiv narkomanije. U Oktobru 2017. godine nekolicina štićenika, sveštenik Dejan Jakovljević kao i par roditelja osnovali smo udruženje građana za borbu protiv narkomanije i ostalih vidova zavisnosti Preobraženje. Pored centra za rehabilitaciju u kom boravi 20 štićenika naše Udruženje je pokrenulo i rad na prevenciji i edukaciji o problemu zavisnosti držeći tribine školarcima i roditeljima po celoj Srbiji. Takođe predsednik Udruženja Božidar Dragutinović je čest gost u skoro svim emisijama koje se bave problemom narkomanije i ostalih vidova zavisnosti na skoro svim televizijskim kanalima u Srbiji i u regionu.

U našem kampu koji se nalazi u selu Dvorska, opština Krupanj, boravi 20 štićenika kojima uz pomoć radno okupacione terapije, boravkom u prirodi, molitvom i uz pomoć sveštenika, neuropsihijatra i nekolicine bivših štićenika koji volontiraju pokušavamo pomoći da reše svoj problem. Najčešći problemi naših štićenika su problemi sa zloupotrebom psihoaktivnih supstanci i alkohola dok se u poslednje vreme često obraćaju za pomoć zbog problema sa kockom. Štićenici u kampu su angažovani na poljoprivrednim radovima a vrlo često pomažu i komšijama u selu Dvorska.

Prihodi našeg Udruženja ostvaruju se kroz rad u poljoprivredi i stočarstvu u okviru malog imanja koje nam je ustupljeno na korišćenje. Dodatni prihodi su donacije u vidu novca ili hrane koje povremeno dobijamo od nekolicine roditelja čija su deca naše komune kao i nekoliko humanih kompanija koje su prepoznale problem koji razara našu omladinu.

Udruženje građana „Preobraženje“ je redistrovano u APR-u.

Naša misija

Socijalna rehabilitacija i resocijalizacija svih štićenika, pomoć pri odvikavanju od problema zavisnosti i socijalno devijantnog ponašanja, promovisanje sistema vrednosti zasnovanih u ustavu Udruženja, pružanje pomoći starima, siromašnima i osobama sa posebnim potrebama kao i stvaranje društvenih uslova za njihovo socijalno integrisanje u društvo, promocija i afirmacija ljudskih i manjinskih prava, zaštita životne sredine i stvaranje uslova za poboljšanje kvaliteta života.

Organizacije koje nas podržavaju i pomažu

Srpska Pravoslavna CrkvaCrveni KrstSavez Jevrejskih Opština SrbijeINFINITUM FORM - Agencija za marketing i internet razvojDelhaizeD&N Sani - Hemijska industrijaDTD Ribarstvo