Zašto je Kockanje Postalo Epidemija u Srbiji?

Zašto je Kockanje Postalo Epidemija u Srbiji?

Zavisnost od kocke predstavlja ozbiljan problem u mnogim delovima sveta, a u poslednje vreme posebno je prisutna u Srbiji. Prema poslednjim podacima, broj ljudi koji pate od ove zavisnosti je porastao sa 25-30 hiljada na preko 300 hiljada u vrlo kratkom periodu od par godina. Ali šta je uzrok ove alarmantne cifre, i kako se društvo može boriti protiv ove epidemije?

Razumevanje problema kockanja

Zavisnost od kocke je poremećaj kontrole impulsa. Osobe koje pate od ove zavisnosti ne mogu da kontrolišu poriv da kockaju, čak i kada znaju da će to imati negativne posledice za njih i njihove voljene. Ova vrsta zavisnosti može dovesti do ozbiljnih finansijskih problema, razaranja porodičnih odnosa, gubitka posla, pa čak i samoubilačkih misli i pokušaja.

Kako se zavisnost od kocke razvija?

Kocka, poput mnogih drugih zavisnosti, često započinje kao bezopasna zabava. Ljudi se mogu okrenuti kocki iz različitih razloga, bilo da je to dosada, potraga za uzbuđenjem, želja za dodatnom zaradom ili pod uticajem društvenog pritiska. Uz intenzivno reklamiranje, gde poznate ličnosti često promovišu kockarske aktivnosti, percepcija kockanja može se promeniti, pretvarajući je u privlačnu i društveno prihvatljivu aktivnost. No, kako vreme prolazi, kockanje može postati sredstvo za izbegavanje stvarnih problema ili bekstvo od stresnih situacija. Ova tendencija, pojačana društvenim i marketinškim pritiscima, često vodi ljude u začarani krug zavisnosti, sa svim negativnim posledicama koje to sa sobom nosi, kako za pojedinca tako i za šire društvo.

Kako Reklame Pogoduju Širenju Zavisnosti od Kockanja?

Jedan od ključnih faktora koji je doprineo širenju kockanja, naročito u Srbiji, je intenzivno reklamiranje. Mnoge poznate ličnosti, uključujući sportiste, glumce, pevače i druge javne figure, često se pojavljuju u reklamama za kladionice i kasina. Ponekad, ove javne figure postaju prava lica ili „maskote“ kladioničarskih firmi, što dodatno pojačava privlačnost kockanja.

Problem je u tome što mnogi od ovih poznatih i poštovanih individua, naročito sportisti, imaju veliki uticaj na mlađu populaciju. Maloletnici, fanovi i navijači, koji često vide svoje idole kao uzore, mogu početi da doživljavaju kockanje kao nešto što je ne samo prihvatljivo, već i kao nešto što je poželjno i kul. Kada sportista sa milionima pratilaca na društvenim mrežama reklamira kladionicu, to šalje snažnu poruku, posebno omladini koja je u potrazi za prihvaćenjem i identitetom.

Takve marketinške kampanje mogu doprineti glamurizaciji kockanja i stvaranju iluzije da je kockanje brz put do bogatstva i uspeha. Kada se kombinuju sa neprestanim bombardovanjem kladioničarskih reklama na televiziji, radiju i internetu, rezultat može biti porast zavisnosti, naročito među omladinom.

Zaštita ranjivih grupa, kao što su maloletnici, od ovakvih reklama i promocije kockanja od strane njihovih idola je od suštinskog značaja. Država i regulatorna tela bi trebalo da preispitaju propise o reklamiranju kockanja i uvedu strože kontrole, posebno kada su u pitanju reklame koje koriste poznate ličnosti kao promotere.

Posledice Kockanja: Više od Izgubljenog Novca

Zavisnost od kocke može izazvati nepopravljive štete u porodičnim odnosima. Supružnici, deca i drugi članovi porodice često postaju žrtve emocionalnog i finansijskog stresa koji proizlazi iz kockanja. Dugovi koji nastaju zbog kockanja mogu dovesti do finansijske nestabilnosti porodice, prisiljavajući ih na prodaju imovine, uzimanje visokointeresnih kredita ili, u ekstremnim slučajevima, do bankrota.

Dok pojedinci trpe najdirektnije posledice zavisnosti od kocke, društvo kao celina takođe plaća visoku cenu. Zavisnici često upadaju u finansijske probleme zbog kojih se mogu okrenuti kriminalu, bilo da je to krađa, prevara ili drugi oblik nelegalne aktivnosti kako bi finansirali svoju zavisnost. Kako se broj zavisnika povećava, potreba za socijalnim uslugama, poput terapije i savetovališta, takođe raste, što može dodatno opteretiti već preopterećene socijalne službe i resurse.

Osim toga, glamurizacija kockanja kroz reklame i promociju poznatih ličnosti stvara nerealne predstave o kockanju među mladima. Omladina, koja je posebno podložna uticajima iz svog okruženja, dobija iskrivljenu sliku o kockanju kao bezopasnoj i prihvatljivoj aktivnosti, što može dovesti do rasta zavisnosti među njima u budućnosti.

Na kraju, čitavo društvo trpi kada su njegovi članovi zavisni od kockanja. Produktivnost na radnom mestu može opasti, socijalni troškovi se povećavaju, a društvena kohezija se smanjuje zbog rastućeg broja ljudi koji se bore s ovom zavisnošću.

Rešenje problema zavisnosti od kocke

Borba protiv epidemije zavisnosti od kocke zahteva proaktivni i sveobuhvatni pristup. Ključno je edukovati ljude o rizicima kockanja. Kroz obrazovanje, ljudi mogu razumeti potencijalne opasnosti i negativne posledice kockanja, što može umanjiti njegovu atraktivnost.

Osim edukacije, preispitivanje trenutnih regulativa o reklamiranju kockanja je od vitalnog značaja. Konkretno, potrebna su stroža ograničenja, posebno kada su poznate ličnosti uključene kao promoteri. S obzirom na njihov veliki uticaj na javno mnjenje, takve reklame mogu biti posebno zavodljive i zato je važno postaviti jasne granice.

Pored toga, pružanje adekvatnih resursa i podrške zavisnicima je esencijalno. Da bi se ljudima pomoglo da se oslobode ovog teškog tereta, neophodno je kreirati mrežu podrške kroz profesionalnu pomoć i savetovanje.

Naposletku, kreiranje i jačanje socijalne svesti je ključno. Cilj je promeniti percepciju kockanja u društvu, kako bi se ono više ne videlo samo kao bezopasna zabava, već kao potencijalna opasnost koja može doneti mnogo negativnih posledica na individualnom i društvenom nivou.

Zaključak je da, iako kockanje može izgledati kao nevina zabava za mnoge, posledice za pojedince i društvo mogu biti razarajuće. Kroz kombinaciju obrazovanja, regulacije i podrške, društvo može preduzeti korake ka suzbijanju ove rastuće epidemije.

 

Udruženje građana za borbu protiv narkomanije i ostalih vidova zavisnosti “Preobraženje” je sa svrhom pružanja pomoći pri odvikavanju od bolesti zavisnosti i socijalnog devijantnog ponašanja.

Ukoliko tražite pomoć za sebe ili nekog vašeg bližnjeg, možete nas kontaktirati svakim radnim danom od 09-18 časova na telefone:
+381 64 356 322 0
+381 60 010 641 9

 

 

DODATAK: Aleksandar Karanović – Realna reklama o reklamiranju kladionica

 

Fotografija: forbes.com

ZA SVA VAŠA PITANJA POZOVITE 064 35 63 220