Štetni uticaji na aktivne i pasivne pušače

Štetni uticaji na aktivne i pasivne pušače

Cigarete su jedan od najčešćih oblika zloupotrebe nikotina, koji može dovesti do zavisnosti. Pušenje može imati negativne posledice za zdravlje aktivnih i pasivnih pušača.

Aktivni pušači su oni koji svakodnevno puše, dok su pasivni oni koji udisaju dim iz okoline. Pušenje može dovesti do raznih zdravstvenih problema, uključujući: rak pluća, bolesti srca i krvnih sudova, problema sa disanjem, problema sa kožom i zubima, kao i smanjenje životne dobi.

Pasivno pušenje takođe ima negativne posledice po zdravlje. Uključujući povećanje rizika od raka pluća, problema sa disanjem i problema sa srcima i krvnim sudovima. Čak i kratkotrajno izlaganje pasivnom dimu može dovesti do povećanja rizika od bolesti.

Prevencija i ublažavanje štete od pušenja uključuje prestati sa pušenjem, što je najbolji način za zaštitu zdravlja. Ako ne možete da prestanete da pušite, pokušajte da smanjite broj pušenih cigareta i izbegavajte pasivno pušenje. Ukoliko ste pasivni pušač, pokušajte da izbegavate okruženja u kojima se puši.

Ako imate problema sa prestankom pušenja, možete se obratiti i stručnjaku ili koristiti različite pomagala, kao što su nikotinska zamena ili posebna terapija.

Naučne studije

Naučne studije potvrđuju štetne posledice pušenja na zdravlje. Jedna studija objavljena u časopisu „The New England Journal of Medicine“ pokazala je da pušači imaju značajno veći rizik od raka pluća, bolesti srca i krvnih sudova, kao i smanjenje životne dobi u odnosu na one koji ne puše.

Još jedna studija objavljena u „American Journal of Preventive Medicine“ pokazala je da pasivno pušenje takođe dovodi do povećanja rizika od bolesti, uključujući rak pluća i bolesti srca i krvnih sudova.

Istraživanje objavljeno u „Tobacco Control“ pokazuje da su programi za prestajanje pušenja efikasni u pomažu pušačima da prestanu da puše. Uključujući kombinaciju terapije i nikotinske zamene, programi za prestajanje pušenja pomažu pušačima da se reše zavisnosti od nikotina.

Prema podacima „Udruženja za borbu protiv raka pluća„, koje blisko sarađuje sa Ministarstvom zdravlja, svake godine od karcinoma pluća prosečno oboli 6.000 ljudi od kojih 4.600 izgubi život.

Uticaj duvanskog dima na decu

Duvanski dim ima negativan uticaj na razvoj i zdravlje dece. Naučne studije su takođe pokazale da pasivno pušenje može dovesti do povećanog rizika od brojnih zdravstvenih problema kod dece, uključujući:

  1. Respiratorne probleme: Duvanski dim može dovesti do povećane izloženosti astmi, bronhitisa i alergija kod dece.
  2. Zdravstvene probleme u razvoju: Duvanski dim može negativno uticati na razvoj srca i mozga kod dece, što može dovesti do problema sa pažnjom i koncentracijom.
  3. Rak: Studije su pokazale da pasivno pušenje može povećati rizik od raznih vrsta raka, uključujući rak pluća, kod dece.
  4. Problemi sa zubima i desnima: Duvanski dim može dovesti do problema sa zubima i desnima, uključujući gubitak zuba i povećane šanse za nastanak karijesa.

S’ obzirom na ove štetne efekte, važno je da se deca štite od izloženosti duvanskom dimu, kako bi se sprečili negativni uticaji na njihovo zdravlje i razvoj. To može uključivati mere kao što su zabrana pušenja u javnim mjestima i zaštita dece od izloženosti pušenju u kućnom okruženju.

Zaključak

Naučne studije jasno ukazuju na štetne posledice pušenja na zdravlje, uključujući rizik od raka pluća, bolesti srca i krvnih sudova, kao i smanjenje životne dobi. Studije takođe potvrđuju efikasnost programa za prestajanje pušenja u pomaganju pušačima da prestanu da puše. Zbog toga je važno da se poduzmu sve mere za smanjenje broja pušača i sprečavanje štetnih posledica pušenja.

Prevencija od štete nastale usled duvanskog dima uključuje prestanak pušenja ili smanjenjem broja pušenih cigareta i izbegavanjem pasivnog pušenja.

Ukoliko imate problema sa prestankom pušenja, obratite se stručnjaku ili koristite pomagala za odvikavanje od pušenja.

 

Fotografija: https://www.homeaircheck.com/

ZA SVA VAŠA PITANJA POZOVITE 064 35 63 220