Razlika između zavisnika od droge i zavisnika od stresa

Razlika između zavisnika od droge i zavisnika od stresa

U današnjem svetu suočavamo se sa različitim oblicima zavisnosti koji imaju različite uzroke, simptome i posledice. Među najčešćim oblicima zavisnosti su zavisnost od droga i zavisnost od stresa. Iako se oba stanja mogu činiti sličnim po svojoj destruktivnoj prirodi, razumevanje njihovih suštinskih razlika ključno je za pravilno upravljanje i tretman.

Uzroci zavisnosti

Zavisnost od droga obično proizlazi iz fizičke ili emocionalne potrebe za supstancama koje izazivaju zavisnost poput alkohola, droga ili lekova. Osobe koje se bore sa ovom vrstom zavisnosti često pribegavaju drogama kako bi umanjile bol, stres ili jednostavno kako bi postigle osećaj zadovoljstva ili euforije.

S druge strane, zavisnost od stresa nije direktno povezana s upotrebom supstanci, već s emocionalnom reakcijom na stresne situacije. Osobe koje su sklone ovoj vrsti zavisnosti često su preplavljene anksioznošću, brigama i napetošću te pribegavaju različitim oblicima ponašanja kako bi umanjile te negativne emocije.

Fizički i psihološki simptomi

Zavisnici od droge često pokazuju fizičke simptome kao što su promene u spavanju i ishrani, gubitak težine, promene raspoloženja i promene u ponašanju. Zavisnost od droga može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema, uključujući oštećenje organa, mentalne poremećaje i često dovodi do društvene izolacije.

S druge strane, zavisnici od stresa često manifestiraju psihičke simptome kao što su anksioznost, depresija, napetost mišića i problemi s koncentracijom. Zavisnost od stresa može dovesti do emocionalne iscrpljenosti, sindroma sagorevanja i čak razvoja različitih zdravstvenih problema poput visokog krvnog pritiska i srčanih bolesti.

Tretman i pristup

Kada je reč o tretmanu, pristupi su različiti za ove dve vrste zavisnosti. Zavisnici od droge često zahtevaju medicinski nadzor, detoksikaciju i terapiju kako bi prevladali svoju zavisnost i naučili živeti bez droga. Zavisnost od droga često zahteva dugotrajan tretman i podršku kako bi se sprečio recidiv.

S druge strane, tretman zavisnosti od stresa obično uključuje psihoterapiju, tehnike opuštanja, promene životnog stila i strategije suočavanja sa stresom. Cilj tretmana zavisnosti od stresa je naučiti pojedinca kako upravljati svojim emocionalnim reakcijama na stresne situacije i razviti zdravije načine suočavanja sa izazovima života.

Zaključak

Iako se zavisnost od droga i zavisnost od stresa mogu činiti sličnim u nekim aspektima, njihove suštinske razlike ključne su za razumevanje i pravilno lečenje. Bez obzira na vrstu zavisnosti, važno je pružiti podršku i razumevanje osobama koje se bore sa njima te im omogućiti pristup odgovarajućem tretmanu kako bi povratili kontrolu nad svojim životom.

 

Udruženje građana za borbu protiv narkomanije i ostalih vidova zavisnosti “Preobraženje” je sa svrhom pružanja pomoći pri odvikavanju od bolesti zavisnosti i socijalnog devijantnog ponašanja.

Ukoliko tražite pomoć za sebe ili nekog vašeg bližnjeg, možete nas kontaktirati svakim radnim danom od 09-18 časova na telefone:
+381 64 356 322 0
+381 60 010 641 9

 

Photo By: primroselodge.com

ZA SVA VAŠA PITANJA POZOVITE 064 35 63 220