Mobilni telefon kod dece u razvoju

Mobilni telefon kod dece u razvoju

Mobilni telefon je postao neizostavan deo života modernog čoveka. U današnje vreme, ovo tehnološko čudo ne odnosi se samo na odrasle, već i na decu, koja su sve češće korisnici „pametnih telefona“. I dok mobilni telefon nudi različite prednosti, pitanje njegovog uticaja na decu u razvoju postaje ključno za razumevanje i praćenje.

U današnjem društvu, deca se sreću sa mobilnim telefonima već u najranijem uzrastu. Neki roditelji koriste ove uređaje kao savremene alatke (igračke) za zabavu, dok drugi koriste za edukaciju, neophodnu komunikaciju i brinu o mogućem negativnom uticaju na razvoj deteta.

Za dete, komunikacija licem u lice je veoma važna za razvijanje socijalnih veština. Dok mobilni telefon može pomoći u održavanju veza sa porodicom i prijateljima, prekomerna upotreba može izazvati izolaciju. Deca koja provode previše vremena na telefonu mogu propustiti važne prilike za interakciju sa vršnjacima i sticanje pravih životnih iskustava.

Mobilni telefoni nude mnoštvo obrazovnih aplikacija koje mogu pomoći deci u učenju. Ipak, nekontrolisana i prekomerna upotreba može dovesti do ozbiljnih emotivnih, socijalnih i intelektualnih problema. Balansiranje između edukativne i zabavne upotrebe postaje ključni izazov za roditelje i obrazovne institucije.

TikTok, Instagram i slične socijalne mreže, na primer, kao jedne od najpopularnijih platformi među mlađom populacijom, često su domaćini sadržaja koji nije uvek prikladan za širu populaciju, a kamoli za dečji uzrast. Needukativni i često senzacionalistički video snimci mogu lako preusmeriti pažnju deteta sa edukativnih materijala. Ova vrsta sadržaja može ne samo ometati koncentraciju već i promovisati vrednosti i ponašanja koja se ne podudaraju sa socijalnim, moralnim i etičkim kodeksima ponašanja u društvu, ali i onima koje roditelji žele da usade kod svoje dece.

Dodatno, potreba za stalnim pristupom i konzumacijom novog sadržaja na ovim platformama može stvoriti naviku preterane upotrebe telefona, što u krajnjem ishodu utiče na smanjenje vremena posvećenog školskom radu, sportu, druženju i ostalim porodičnim obavezama.

Prilika za igru i fizičku aktivnost je od vitalnog značaja za zdravlje i razvoj deteta kako za telo tako i za inteligenciju. Preterano vreme provedeno sa mobilnim telefonima smanjuje vreme za fizičku aktivnost, što utiče na fizičko zdravlje, javljaju se deformiteti, loš krvni pritisak, deformacija zglobova i tetiva, smanjenje mišićne mase i pojava prekomerne težine koja može dovesti do poremećaja insulina i ranog razvoja dijabetesa i mnogo toga što prati loš razvoj usled ne kretanja. Takođe, zračenje i svetlost ekrana mogu imati svoje efekte na oči i uticati na oštećenja vida zbog dugotrajnog gledanja u ekran, ali i oštećenja moždanih ćelija i poremećaj rada hipofize i štitne žlezde. Poremećaji sna i hronični umor su primetni odmah u prvih 48-72h nakon prekomernog gledanja u ekran.

Kako sprečiti probleme povezane sa prekomernom upotrebom telefona kod dece?

Roditelji imaju ključnu ulogu u nadzoru i vođenju dece u pravilnom korišćenju mobilnih telefona. Razumevanje potreba deteta i postavljanje jasnih granica može pomoći u razvoju zdravih navika.

Prvi i osnovni korak je razgovor sa detetom o prekomernoj upotrebi mobilnih uređaja još u ranom razvoju pre nego problem postane ozbiljniji i veoma je važno postaviti granice korišćenja. To može uključivati određivanje vremena tokom kojeg je detetu dozvoljeno da koristi mobilni uređaj, kao i pravila o tome gde se ovaj uređaj može koristiti (npr. ne sme se koristiti u spavaćoj sobi, školi, u toku učenja itd.).

Drugi korak je da se uvedu alternativne aktivnosti za dete. To može uključivati fizičku aktivnost, druženje sa prijateljima ili članovima porodice, kao i različite hobije ili aktivnosti koje dete voli. Ovo će pomoći detetu da se odvoji od mobilnog uređaja i da pronađe zanimljive stvari kojima se može baviti.

Treći korak je da se razgovara sa detetom o problemima koji mogu nastati iz prekomerne upotrebe mobilnog uređaja. To može uključivati probleme sa pažnjom i koncentracijom, socijalnim interakcijama ili fizičkim problemima. Ukazujte detetu na važnost održavanja balansa u korišćenju mobilnog uređaja i ukazujte na negativne posledice koje mogu proisteći iz prekomerne upotrebe. Najbolje je primere pokazati na sebi ili u okruženju deteta, a po najviše ako je dete osetilo neku promenu ili nelagodu, to naglasiti kao posledicu prekomerne upotrebe.

Poslednji korak je da se ponudi podrška i pomoć detetu u slučaju da se otkrije da je ono zavisno od mobilnog uređaja. To može uključivati pomoć u postavljanju granica ili pomoć u pronalaženju alternativnih aktivnosti. Ukoliko primetite da se problem pojavio, potpuno je u redu, pa čak i preporučljivo da se posavetujete sa stručnim licima. Oni će vam moći dati adekvatne savete i moguća rešenja.

Kao roditelj, važno je da se bavite ovim problemom što ranije, kako biste sprečili da se on razvije u ozbiljnu zavisnost i pomognete detetu da pronađe adekvatnu ravnotežu u korišćenju bilo koje modene tehnologije.

 

 

Izvor fotografije: thehill.com

ZA SVA VAŠA PITANJA POZOVITE 064 35 63 220