Donacija UG „Nada“

Donacija UG „Nada“

Udruženje za borbu protiv bolesti zavisnosti i postpenalnu podršku „NADA“ iz Bačke Palanke, zahvaljujući cenjenom gospodinu Srđanu Beliku, doniralo je oko 500kg hrane za štićenike udruženja građana „Preobraženje“.

Ovim putem bi se javno zahvalili svim aktivistima udruženja „NADA“ i Srđanu Beliku na velikom srcu i zalaganju.

Moramo pomenuti da udruženje „NADA“ pored motivacije zavisnika da uđu u neki program za rehabilitaciju, takodje pruža resocijalizaciju bivših zavisnika i postpenalnu podršku, kao i rad na prevenciji bolesti zavisnosti i kriminala.

U koliko želite i osetite potrebu, shodno svojim mogućnostima, možete i vi dati neku skromnu donaciju našim štićenicima.

ZA SVA VAŠA PITANJA POZOVITE 064 35 63 220